Diensten

ONDERZOEK & STRATEGIE

Strategie-ontwikkeling

Gedegen en goed onderbouwde ontwikkeling van uw marketing- en communicatie-strategie, gericht op het groeiend deel van de Nederlandse samenleving dat u met uw huidige strategische keuzes onvoldoende weet te bereiken. Moet er een overkoepelende propositie worden ontwikkeld voor zowel autochtone als allochtone Nederlanders? Of kiezen we juist voor een nieuw merk of sublabel voor gemixte doelgroepen? Uiteraard kan een op doelgroepspecifieke mediastrategie onderdeel van deze fase zijn.    

Co-creatie en onderzoek

Laat u voeden door uw doelgroep. Wat vinden stadsjongeren eigenlijk van uw merk? Of Marokkaanse Nederlanders? En wat vinden ze van de smaak van uw product? Uw dienst-verlening? En waarin verschilt dat van consumenten met een andere achtergrond?  Wij zijn gespecialiseerd in co-creatie en ´reguliere´ focusgroepen. Ook het pretesten van door andere bureaus ontwikkelde campagnes doen wij geregeld. Verder sturen wij kwantitatief onderzoek aan, vaak in nauwe samenwerking met Motivaction Research.

UITVOERING & MEDIA-INKOOP

Media-advies en media-inkoop

Hoe gevarieerder de samenleving, hoe gevarieerder het mediagebruik. Uiteraard stellen social media ons in staat om al die gevarieerde doelgroepen te bereiken. Zo koopt TransCity bijvoorbeeld ook door Chinese Nederlanders goed benutte Chinese social media voor u in, zoals WeChat, QQ en Weibo.

 

 

 

 

 

 

Of advertising op sites en apps op basis van taalinstellingen op smartphones en tablets. En buitenlandse tv-zenders. Weet u eigenlijk waarom Braziliaanse en Mexicaanse soapseries relatief populair zijn in Rotterdam? Of welke voor u relevante doelgroepen u allemaal via CNN kunt bereiken? En via het Turkse ATV? Hoe goed kent u uw eigen klantendatabase eigenlijk? Weet u wel hoe groot het aantal klanten is met een Turkse, Poolse, Ghanese of bijvoorbeeld Surinaamse achtergrond? TransCity kan voor u een analyse laten uitvoeren, zodat u veel gerichter op de diversiteit van uw afnemers kunt inspelen.   

 

Brand activation, social media marketing

Hoe dichter u bij de persoonlijke belevingswereld van uw doelgroep weet te komen, hoe eerder u consumenten voor uw merk in beweging krijgt. De methodieken kent u, maar kent u ook de belevingswereld van uw doelgroep? TransCity voert brand activation campagnes uit onder allochtone Nederlanders, waarbij op basis van actuele (dus meetbare) resultaten voortdurend kan worden bijgestuurd en aangescherpt. Uiteraard behoren social mediacampagnes tot onze belangrijke specialismen, omdat deze campagnes u in staat stellen zelfs de kleinste niches gericht en tegen relatief lage kosten te bereiken en activeren. Maar ook voor traditionele promoteams en winkeldistributie kunt u bij ons terecht.

CREATIE & UITWERKING

Concept-ontwikkeling

Creatie van marketing- en communicatie-concepten gericht op de miljoenen Nederlanders die u met uw huidige campagnes onvoldoende weet te raken. Zowel Art als Copy, daar waar nodig in andere talen dan het Nederlands, zoals bijvoorbeeld Engels, Duits, Turks of Chinees. Ook zijn wij gewoon onze diensten op dit terrein ter beschikking te stellen aan andere grote communicatie-bureaus, zodat er één overkoepelend communicatieconcept komt dat rekening houdt met de belevingswereld van zowel autochtone als allochtone Nederlanders.  In de Verenigde Staten noemen ze deze geïntegreerde aanpak tegenwoordig Total Marketing.   

 

Uitwerking

Uiteraard werkt TransCity deze concepten ook uit. Denk aan de daadwerkelijke productie van online (video)banners of bijvoorbeeld print-advertenties, inclusief fotografie. En radio- en tv-commercials. Of campagne-uitvoering, zoals winkelpromoties. Allemaal met inachtneming van de insights vanuit onze multiculturele samenleving. Anders dan bij sommige grote communicatiebureaus, treft u bij ons dus geen Arabische muziek aan in een commercial over een product met een Turks karakter.

 

TRAININGEN & PRESENTATIES

Traningen en workshops

Ook voor interne trainingen en workshops kunt u bij TransCity terecht. Niet alleen op het gebied van multiculturele marketing, maar ook waar het gaat om intern diversiteits-management. 

 

Lezingen en presentaties

Vertegenwoordigers van TransCity hebben door de jaren heen honderden lezingen en presentaties gegeven over multiculturele marketing. Van congressen in Londen en Washington DC, tot presentaties bij Vodafone en ING, Unilever en Heineken.

 

Samenvattend: TransCity helpt u in de meest brede zin met het bereiken en activeren van de gevarieerde consumentengroepen in ons land. Van Turks tot Pools, van Chinees tot Amerikaans, van Ghanees tot Marokkaans.

 

Zo doen wij onderzoek en strategie-ontwikkeling; creëren creatieve concepten die consumenten uit onze multiculturele samenleving daadwerkelijk ráken; en nemen tot slot de campagne-executie ter hand, waaronder media-inkoop, social media-campagnes, maar ook promoteams en winkeldistributie.  

 

Niet alleen om uw producten en diensten onder de aandacht te brengen van multiculturele doelgroepen, ook om u te presenteren als aantrekkelijke werkgever.