TransCity houdt zich fulltime bezig met het via onze opdrachtgevers kenbaar maken van de belevingswereld binnen onze gemixte samenleving. Omdat we ons continu laten voeden door wat er speelt in onze multiculturele omgeving, raken we hierover ook geopinieerd. René Romer  van TransCity deelt zijn soms scherpe opinies geregeld via publieksmedia. Daarbij luistert hij graag naar onderbouwde reacties van mensen die het met hem oneens zijn. Want alleen met tegengeluiden kan je je eigen opinies verder aanscherpen, en benutten in de projecten voor je opdrachtgevers. Op deze pagina een selectie uit onze eerder gepubliceerde opinies.

Show More

Want to know more on multicultural marketing?

Learn how to identify and counteract our unconscious biases? 

T  + 31 10 843 08 40

M +31 6 536 806 75

rene@transcity.biz

transcity@transcity.biz

TransCity is a brand name of TransVille ABMS B.V.,

Chamber of Commerce No. 62906437 in the Netherlands