Provincie Zuid-Holland

Onderzoek

De geschiedschrijving van Zuid-Holland gebeurt aan de hand van een zevental erfgoedlijnen: Atlantikwall, Landgoederenzone, Limes, Trekvaarten, Oude Hollandse Waterlinie, Goeree-Overflakkee en Waterdriehoek.

Nu diversiteit en inclusie de laatste jaren een steeds prominentere plek in het maatschappelijke debat heeft ingenomen, ontstaat de vraag of de wijze waarop de onderliggende verhalen worden verteld, wel aansprekend genoeg zijn voor alle burgers van Zuid-Holland, ongeacht achtergrond, beperking of seksuele gerichtheid.

Aan TransCity werd gevraagd het inclusieve karakter van de erfgoedlijnen te onderzoeken. Wij deden dat in samenwerking met Motivaction. Daarbij werden bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag een aantal uitgangspunten gehanteerd:

 • De geschiedenis is de geschiedenis.  En toch is de geschiedenis niet iets statisch. Want historici zijn continu bezig de geschiedenis te herschrijven op basis van ontbrekende puzzelstukjes die pas later worden ontdekt.
 • Bovendien wordt de geschiedenis nooit in zijn geheel verteld. Er worden keuzes gemaakt, er worden accenten gelegd.  Kijkend naar de hedendaagse discussie over diversiteit en inclusiviteit, kunnen er dus ook andere accenten worden gelegd. Bijvoorbeeld door het doen van vertellingen die  bovengemiddeld aansprekend kunnen zijn voor diversiteitsdoelgroepen.
 • Daarbij is het uiteraard wel van belang dat er naar die verhalen ook daadwerkelijk onderzoek is gedaan of in de toekomst kan worden gedaan.

Om tot beantwoording van de onderzoeksvraag te komen, zijn de volgende acties ondernomen:

 • Het lezen van de online en offline documentatiematerialen die over de zeven erfgoedtafels beschikbaar zijn.
 • Interviews met direct betrokkenen en experts: waaronder historici/wetenschappers en leden van de erfgoedtafels Zuid-Holland.
 • Korte informele gesprekken met biculturele jongeren uit Zuid-Holland.
 • Formele focusgroep met biculturele Nederlanders uit Zuid-Holland.
 • Single interviews met Zuid-Hollanders met een LHBTIQ+-achtergrond en provinciegenoten met een beperking.

Dit alles resulteerde in een bijzondere eindrapportage met vooral veel praktische handvatten waar de provincie direct mee aan de slag kon.

De geschiedschrijving van Zuid-Holland gebeurt aan de hand van een zevental erfgoedlijnen: Atlantikwall, Landgoederenzone, Limes, Trekvaarten, Oude Hollandse Waterlinie, Goeree-Overflakkee en Waterdriehoek.

Nu diversiteit en inclusie de laatste jaren een steeds prominentere plek in het maatschappelijke debat heeft ingenomen, ontstaat de vraag of de wijze waarop de onderliggende verhalen worden verteld, wel aansprekend genoeg zijn voor alle burgers van Zuid-Holland, ongeacht achtergrond, beperking of seksuele gerichtheid.

Aan TransCity werd gevraagd het inclusieve karakter van de erfgoedlijnen te onderzoeken. Wij deden dat in samenwerking met Motivaction. Daarbij werden bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag een aantal uitgangspunten gehanteerd:

 • De geschiedenis is de geschiedenis.  En toch is de geschiedenis niet iets statisch. Want historici zijn continu bezig de geschiedenis te herschrijven op basis van ontbrekende puzzelstukjes die pas later worden ontdekt.
 • Bovendien wordt de geschiedenis nooit in zijn geheel verteld. Er worden keuzes gemaakt, er worden accenten gelegd.  Kijkend naar de hedendaagse discussie over diversiteit en inclusiviteit, kunnen er dus ook andere accenten worden gelegd. Bijvoorbeeld door het doen van vertellingen die  bovengemiddeld aansprekend kunnen zijn voor diversiteitsdoelgroepen.
 • Daarbij is het uiteraard wel van belang dat er naar die verhalen ook daadwerkelijk onderzoek is gedaan of in de toekomst kan worden gedaan.

Om tot beantwoording van de onderzoeksvraag te komen, zijn de volgende acties ondernomen:

 • Het lezen van de online en offline documentatiematerialen die over de zeven erfgoedtafels beschikbaar zijn.
 • Interviews met direct betrokkenen en experts: waaronder historici/wetenschappers en leden van de erfgoedtafels Zuid-Holland.
 • Korte informele gesprekken met biculturele jongeren uit Zuid-Holland.
 • Formele focusgroep met biculturele Nederlanders uit Zuid-Holland.
 • Single interviews met Zuid-Hollanders met een LHBTIQ+-achtergrond en provinciegenoten met een beperking.

Dit alles resulteerde in een bijzondere eindrapportage met vooral veel praktische handvatten waar de provincie direct mee aan de slag kon.

Terug naar projecten

Zeker een derde van de Nederlandse en Belgische consumenten heeft een biculturele achtergrond

Neem contact met ons op.