Mars Food - Smaaktests

Onderzoek, advisering

In opdracht van Mars Food organiseerde TransCity een serie smaaktests onder Indiase expats in Amstelveen. Het betrof de ontwikkeling van nieuwe packaged foods voor de Indiase markt, waarvan de introductie eind 2019 plaatsvond. In totaal hebben we 3 rondes smaaktests georganiseerd, na elke ronde werd de samenstelling verder aangepast op basis van de onderzoeksresultaten. Een vierde ronde smaaktests werd in India zelf georganiseerd.

De omvangrijke en in een groot aantal jaren opgebouwde netwerken van TransCity en Dreamers Inc. in multicultureel Nederland resulteren soms ook in opdrachten op gebieden waar wij als bureaus minder ervaren in zijn, maar vervolgens wel in staat zijn tot een goede uitvoering door het inhuren van externe specialisten en het benutten van onze omvangrijke netwerken. Vandaar dat TransCity en Dreamers Inc. zich ook als netwerkbureaus profileren.

Ons specialisme richt zich op het in marketing en communicatie kunnen bereiken en activeren van multicultureel Nederland, op basis van gedegen doelgroep-inzichten (waarvoor wij vaak zelf onderzoek verrichten) op de meest uiteenlopende gebieden.  Maar niemand is specialist in alles. Vandaar dat wij op talloze projecten met externe specialisten op deelterreinen werken.  

Meer weten over TransCity en Dreamers Inc?

Bel ons op 010 843 08 40.

In opdracht van Mars Food organiseerde TransCity een serie smaaktests onder Indiase expats in Amstelveen. Het betrof de ontwikkeling van nieuwe packaged foods voor de Indiase markt, waarvan de introductie eind 2019 plaatsvond. In totaal hebben we 3 rondes smaaktests georganiseerd, na elke ronde werd de samenstelling verder aangepast op basis van de onderzoeksresultaten. Een vierde ronde smaaktests werd in India zelf georganiseerd.

De omvangrijke en in een groot aantal jaren opgebouwde netwerken van TransCity en Dreamers Inc. in multicultureel Nederland resulteren soms ook in opdrachten op gebieden waar wij als bureaus minder ervaren in zijn, maar vervolgens wel in staat zijn tot een goede uitvoering door het inhuren van externe specialisten en het benutten van onze omvangrijke netwerken. Vandaar dat TransCity en Dreamers Inc. zich ook als netwerkbureaus profileren.

Ons specialisme richt zich op het in marketing en communicatie kunnen bereiken en activeren van multicultureel Nederland, op basis van gedegen doelgroep-inzichten (waarvoor wij vaak zelf onderzoek verrichten) op de meest uiteenlopende gebieden.  Maar niemand is specialist in alles. Vandaar dat wij op talloze projecten met externe specialisten op deelterreinen werken.  

Meer weten over TransCity en Dreamers Inc?

Bel ons op 010 843 08 40.

Terug naar projecten

Zeker een derde van de Nederlandse en Belgische consumenten heeft een biculturele achtergrond

Neem contact met ons op.