Veilig Verkeer Nederland

Social media marketing

Veiligheid in het verkeer. Dat is belangrijk voor volwassenen, maar zeker ook voor hun kinderen. Daarom heeft Veilig Verkeer Nederland onder meer een kleurplaat gemaakt. Hierop staan afbeeldingen over verkeer. Ouders kunnen samen met hun kinderen op zoek naar alle afbeeldingen in de eigen buurt. Zodra ze er een gevonden hebben, kan deze worden ingekleurd.      

In opdracht van Veilig Verkeer Nederland werd deze kleurplaat eind 2022 via een social mediacampagne onder de aandacht gebracht van biculturele Nederlanders. Onder meer op die wijze worden ze geactiveerd hun kinderen te helpen zich zo veilig mogelijk in het verkeer te gedragen.

De focus lag dit jaar op Turkse  en Marokkaanse Nederlanders plus de Arabischtalige en Tigrinya-talige doelgroep.

Het is de intentie de campagne in 2023 uit te breiden met andere biculturele doelgroepen

Meer weten over TransCity en Dreamers Inc?

Bel ons op 010 843 08 40.

Veiligheid in het verkeer. Dat is belangrijk voor volwassenen, maar zeker ook voor hun kinderen. Daarom heeft Veilig Verkeer Nederland onder meer een kleurplaat gemaakt. Hierop staan afbeeldingen over verkeer. Ouders kunnen samen met hun kinderen op zoek naar alle afbeeldingen in de eigen buurt. Zodra ze er een gevonden hebben, kan deze worden ingekleurd.      

In opdracht van Veilig Verkeer Nederland werd deze kleurplaat eind 2022 via een social mediacampagne onder de aandacht gebracht van biculturele Nederlanders. Onder meer op die wijze worden ze geactiveerd hun kinderen te helpen zich zo veilig mogelijk in het verkeer te gedragen.

De focus lag dit jaar op Turkse  en Marokkaanse Nederlanders plus de Arabischtalige en Tigrinya-talige doelgroep.

Het is de intentie de campagne in 2023 uit te breiden met andere biculturele doelgroepen

Meer weten over TransCity en Dreamers Inc?

Bel ons op 010 843 08 40.

Terug naar projecten

Zeker een derde van de Nederlandse en Belgische consumenten heeft een biculturele achtergrond

Neem contact met ons op.