Vluchtelingen in Nederland

Communicatie, training

TransCity is al sinds 2003 actief in inclusieve marketing en communicatie. Naast het ontwikkelen, uitwerken en uitvoeren van marketing- en communicatiecampagnes, is TransCity verantwoordelijk voor meer dan 250 onderzoeksprojecten. De achtergronden van de gesprekspartners zijn zeer divers.

In toenemende mate bevinden zich daar ook mensen met een Oost-Europese achtergrond onder. Zo spraken we voor een project van Travelex met consumenten afkomstig uit Albanië, Bosnië, Bulgarije, Hongarije, Moldavië, Oekraïne, Polen, Roemenië, Rusland, Slowakije en Tsjechië.  

Tegelijkertijd heeft een groot deel van de doelgroepen die we spraken of waar we communicatie voor ontwikkelen een vluchtelingenachtergrond. Van Eritrees tot Afghaans, van Somalisch tot Syrisch, van Iraaks tot burgers met achtergronden in verschillende Afrikaanse landen.  

Al ons werk ontstaat dus van onderop, vanuit de doelgroep zelf. Daarvoor worden vaak marketingtermen gebruikt als ‘user generated content’ of  ‘crowdsourcing’. Maar wélke modieuze benaming je er ook aan geeft, de essentie is de volgende:

Bij recente asielzoekers en vluchtelingen is een ‘user generated content’ aanpak een absolute randvoorwaarde voor succes, omdat de kloof met de Nederlandse samenleving op verschillende terreinen soms groot kan zijn.

Hieronder een voorbeeld van een campagne-uiting van het Nederlandse Rode Kruis uit 2022. De primaire doelgroep betreft asielzoekers en ongedocumenteerden afkomstig uit Franstalige Afrikaanse landen:

Tot de opdrachten die TransCity de afgelopen jaren heeft uitgevoerd, behoren onder meer:

 • Voor de gemeente Rotterdam spraken we met Somalische vluchtelingen over de meest effectieve manier om Somalische Rotterdammers via gemeentelijke informatiekanalen te bereiken en activeren.
 • TransCity was de Nederlandse partner in een pan-Europees onderzoek over de 'integratie' van migrantengemeenschappen, waaronder nadrukkelijk ook vluchtelingengemeenschappen.  
 • Voor het Nederlandse Rode Kruis brengt TransCity de anderstalige corona-WhatsApp-service onder de aandacht, iets dat vooral gebeurt via programmatic advertising en de inzet van cultuurgebonden media.  
 • In opdracht van de Rijksoverheid richt TransCity zich in haar campagnes ook tot vluchtelingengemeenschappen, waaronder de Eritrese.
 • TransCity was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een campagne ter preventie van eergeweld binnen een aantal specifieke doelgroepen, waaronder in Nederland woonachtigen met een vluchtelingenachtergrond, zoals de Iraakse, Koerdische en Somalische.
 • Voor SOA Aids Nederland onderzocht TransCity de meest kansrijke strategie voor het overtuigen van het belang van SOA-testen door Afrikaanse vluchtelingen van beneden de Sahara.

In onderstaande door TransCity ontwikkelde voorlichtingsvideo speelt een Syrisch vluchtelingengezin zichzelf:

Samenwerkingspartners van TransCity geven ook trainingen, workshops en voorlichting aan asielzoekers en vluchtelingen. Tot de projecten behoren:

 • Het in hun kracht zetten van volwassen vluchtelingen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s). Veel deelnemers komen uit dictatoriaal of autocratisch bestuurde landen waar de vrijheid van meningsuiting niet vanzelfsprekend is. Een specifieke benadering is dan nodig om tot de ziel van mensen door te dringen. Want een ‘ja’ kan een ‘nee’ zijn, en een ‘nee’ een ‘ja’.
 • Workshops voor volwassen vluchtelingen en AMV'ers. Waar liggen de talenten? Hoe kunnen ze die ontplooien? Hebben ze al vastomlijnde ambities? Zo ja, welke? Zo nee, hoe kunnen we hen inspireren om voor zichzelf concrete ambities te benoemen? En deze vervolgens waar te maken?
 • Voorlichting aan volwassen vluchtelingen en AMV'ers over rechten en plichten. Werken aan participatie in de samenleving. Hoe kan ondersteuning worden geboden voor het hepen realiseren van die ambities? Via gevarieerde werkvormen talenten ontdekken en zelfvertrouwen vergroten. Trainers kennen de cultuur van de minderjarige vluchtelingen en spreken bovendien hun taal: Arabisch, Tigrinya, Dari, Farsi, Urdu, Koerdisch of een andere taal.
 • Trainingen over cultuurverschillen aan medewerkers in de opvang en begeleiding van vluchtelingen. Het ontwikkelen van wederzijds begrip tussen begeleiders en asielzoekers. Het herkennen van signalen die voor een effectieve begeleiding relevant zijn. Hoe communiceer je met vluchtelingen met traumatische ervaringen? Hoe voorkom je dat ze, vanwege die trauma's, agressie naar elkaar ontwikkelen? 
 • Hulp bij gezinsconflicten, omdat de werkzaamheden van de betrokken maatschappelijke organisaties ontoereikend zijn als gevolg van de cultuurverschillen.
 • Voorlichting en training op een reeks van terreinen: seksualiteit; drugs en alcohol; de omgang met elkaar en de buren in woonhuizen en woonwijken; budgettraining; weerbaarheidstraining aan vrouwen en meiden; integratie en opvoeding; het voorkomen van problemen met instanties als scholen, SoZaWe en Kredietbank; het opzetten van verenigingen of stichtingen voor zelfonderwijs; ondersteuning aan gedetineerden in het Uitzendcentrum Rotterdam Airport; verzorgen van entertainment in een noodopvang in Amsterdam.  

Hieronder nog twee voorbeelden van op Eritrese vluchtelingen gerichte covid-communicatie.

Meer weten over TransCity en Dreamers Inc?

Bel ons op 010 843 08 40.

TransCity is al sinds 2003 actief in inclusieve marketing en communicatie. Naast het ontwikkelen, uitwerken en uitvoeren van marketing- en communicatiecampagnes, is TransCity verantwoordelijk voor meer dan 250 onderzoeksprojecten. De achtergronden van de gesprekspartners zijn zeer divers.

In toenemende mate bevinden zich daar ook mensen met een Oost-Europese achtergrond onder. Zo spraken we voor een project van Travelex met consumenten afkomstig uit Albanië, Bosnië, Bulgarije, Hongarije, Moldavië, Oekraïne, Polen, Roemenië, Rusland, Slowakije en Tsjechië.  

Tegelijkertijd heeft een groot deel van de doelgroepen die we spraken of waar we communicatie voor ontwikkelen een vluchtelingenachtergrond. Van Eritrees tot Afghaans, van Somalisch tot Syrisch, van Iraaks tot burgers met achtergronden in verschillende Afrikaanse landen.  

Al ons werk ontstaat dus van onderop, vanuit de doelgroep zelf. Daarvoor worden vaak marketingtermen gebruikt als ‘user generated content’ of  ‘crowdsourcing’. Maar wélke modieuze benaming je er ook aan geeft, de essentie is de volgende:

Bij recente asielzoekers en vluchtelingen is een ‘user generated content’ aanpak een absolute randvoorwaarde voor succes, omdat de kloof met de Nederlandse samenleving op verschillende terreinen soms groot kan zijn.

Hieronder een voorbeeld van een campagne-uiting van het Nederlandse Rode Kruis uit 2022. De primaire doelgroep betreft asielzoekers en ongedocumenteerden afkomstig uit Franstalige Afrikaanse landen:

Tot de opdrachten die TransCity de afgelopen jaren heeft uitgevoerd, behoren onder meer:

 • Voor de gemeente Rotterdam spraken we met Somalische vluchtelingen over de meest effectieve manier om Somalische Rotterdammers via gemeentelijke informatiekanalen te bereiken en activeren.
 • TransCity was de Nederlandse partner in een pan-Europees onderzoek over de 'integratie' van migrantengemeenschappen, waaronder nadrukkelijk ook vluchtelingengemeenschappen.  
 • Voor het Nederlandse Rode Kruis brengt TransCity de anderstalige corona-WhatsApp-service onder de aandacht, iets dat vooral gebeurt via programmatic advertising en de inzet van cultuurgebonden media.  
 • In opdracht van de Rijksoverheid richt TransCity zich in haar campagnes ook tot vluchtelingengemeenschappen, waaronder de Eritrese.
 • TransCity was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een campagne ter preventie van eergeweld binnen een aantal specifieke doelgroepen, waaronder in Nederland woonachtigen met een vluchtelingenachtergrond, zoals de Iraakse, Koerdische en Somalische.
 • Voor SOA Aids Nederland onderzocht TransCity de meest kansrijke strategie voor het overtuigen van het belang van SOA-testen door Afrikaanse vluchtelingen van beneden de Sahara.

In onderstaande door TransCity ontwikkelde voorlichtingsvideo speelt een Syrisch vluchtelingengezin zichzelf:

Samenwerkingspartners van TransCity geven ook trainingen, workshops en voorlichting aan asielzoekers en vluchtelingen. Tot de projecten behoren:

 • Het in hun kracht zetten van volwassen vluchtelingen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s). Veel deelnemers komen uit dictatoriaal of autocratisch bestuurde landen waar de vrijheid van meningsuiting niet vanzelfsprekend is. Een specifieke benadering is dan nodig om tot de ziel van mensen door te dringen. Want een ‘ja’ kan een ‘nee’ zijn, en een ‘nee’ een ‘ja’.
 • Workshops voor volwassen vluchtelingen en AMV'ers. Waar liggen de talenten? Hoe kunnen ze die ontplooien? Hebben ze al vastomlijnde ambities? Zo ja, welke? Zo nee, hoe kunnen we hen inspireren om voor zichzelf concrete ambities te benoemen? En deze vervolgens waar te maken?
 • Voorlichting aan volwassen vluchtelingen en AMV'ers over rechten en plichten. Werken aan participatie in de samenleving. Hoe kan ondersteuning worden geboden voor het hepen realiseren van die ambities? Via gevarieerde werkvormen talenten ontdekken en zelfvertrouwen vergroten. Trainers kennen de cultuur van de minderjarige vluchtelingen en spreken bovendien hun taal: Arabisch, Tigrinya, Dari, Farsi, Urdu, Koerdisch of een andere taal.
 • Trainingen over cultuurverschillen aan medewerkers in de opvang en begeleiding van vluchtelingen. Het ontwikkelen van wederzijds begrip tussen begeleiders en asielzoekers. Het herkennen van signalen die voor een effectieve begeleiding relevant zijn. Hoe communiceer je met vluchtelingen met traumatische ervaringen? Hoe voorkom je dat ze, vanwege die trauma's, agressie naar elkaar ontwikkelen? 
 • Hulp bij gezinsconflicten, omdat de werkzaamheden van de betrokken maatschappelijke organisaties ontoereikend zijn als gevolg van de cultuurverschillen.
 • Voorlichting en training op een reeks van terreinen: seksualiteit; drugs en alcohol; de omgang met elkaar en de buren in woonhuizen en woonwijken; budgettraining; weerbaarheidstraining aan vrouwen en meiden; integratie en opvoeding; het voorkomen van problemen met instanties als scholen, SoZaWe en Kredietbank; het opzetten van verenigingen of stichtingen voor zelfonderwijs; ondersteuning aan gedetineerden in het Uitzendcentrum Rotterdam Airport; verzorgen van entertainment in een noodopvang in Amsterdam.  

Hieronder nog twee voorbeelden van op Eritrese vluchtelingen gerichte covid-communicatie.

Meer weten over TransCity en Dreamers Inc?

Bel ons op 010 843 08 40.

Terug naar projecten

Zeker een derde van de Nederlandse en Belgische consumenten heeft een biculturele achtergrond

Neem contact met ons op.