June 26, 2019

Afro met lichte tint in de reclame

June 26, 2019

Het artikel 'Een afro en een lichte tint: je bent geknipt voor de reclame!'(22/6), raakt uiteindelijk nét niet de kern: identiteit. Want de rol die de niet-witte Nederlander in onze reclames speelt, is een jammerlijke illustratie van wat ik met lichte ironie het hedendaagse assimilatiefundamentalisme noem.

Waar veel politici en media nog steeds het witte Nederland representeren en ‘buitenlandse’ identiteit het liefst zien uitgewist, volgen de meeste reclamemakers trouw. Zij richten zich primair op de kleur van, maar zelden op de verhalen áchter de gezichten.

Lees hier de ingezonden opinie van René Romer in NRC van juni 2019.

Let op: de opinieredactie van NRC heeft hier een onjuiste correctie toegepast, door het in de opinie gebruikte woord ''Tamazight' te vervangen door 'Berbertaal Tamazight'.

--

René Romer  van TransCity deelt zijn soms scherpe opinies geregeld via publieksmedia. Daarbij luistert hij graag naar onderbouwde reacties van mensen die het met hem oneens zijn. Want alleen met tegengeluiden kan je je eigen opinies verder aanscherpen, en benutten in de projecten voor je opdrachtgevers.

Related Works

Analyse verkiezingen 2023
December 11, 2023

Zeker een derde van de Nederlandse en Belgische consumenten heeft een biculturele achtergrond

Neem contact met ons op.