April 1, 2021

De snelle demografische veranderingen

April 1, 2021

Wie goed naar de demografische ontwikkelingen kijkt, ziet dat de superdiversiteit van de samenleving dusdanige vormen heeft aangenomen, dat inclusieve communicatie geen buzzbegrip meer is, maar een must.

In onderstaand interview gaat Mahasin Tanyaui van Dreamers Inc. en TransCity hier kort op in.

Related Works

Ruim 30% van de in Nederland woonachtige bevolking heeft een biculturele achtergrond

Neem contact met ons op.