January 24, 2003

Wie is er niet groot mee geworden?

January 24, 2003

René Romer, directeur strategie van het reclamebureau TBWA/Direct Company, zoekt op zijn laptop naar het reclamefilmpje van Uniekaas. Vlak na 11 september 2001 heeft hij dat niet meer op de televisie gezien. Het tekent volgens hem de omslag in de benadering van 'nieuwe Nederlanders'.

Lees hier het artikel ''Panna en pindakaas' uit januari 2003 (Volkskrant)

Related Works

Ruim 30% van de in Nederland woonachtige bevolking heeft een biculturele achtergrond

Neem contact met ons op.