June 25, 2023

Ook de cultuurredacties moeten inclusiever

June 25, 2023

Wordt de steeds grotere variatie van expressievormen in onze samenleving wel door de verschillende cultuurfondsen voldoende erkend? Bedenk daarbij dat kwaliteit een subjectief begrip is. Zo is een oordeel over wat wel of geen ‘kwaliteit’ heeft afhankelijk van veel verschillende factoren. De eigen culturele achtergrond van de beoordelaar is er daar één van. De invloed van kunst- en cultuurredacties bij onze media een andere. Bewust of onbewust hebben deze redacties invloed op de fondsen. Maar zij die hierover vakmatig berichten moeten dan wel in staat zijn de diverse perspectieven van waaruit de verschillende uitingsvormen ontstaan op waarde te kunnen schatten. En juist daar is op dit moment nog geen sprake van. Want waar in de kunst- en cultuursector op het gebied van diversiteit en inclusie inmiddels (soms kleine) stappen worden gezet, zien we die stappen op de kunst- en cultuurredacties van onze traditionele media niet of nauwelijks terug.

Lees via deze link de volledige opinie op joop.nl

(Video: Ayra Starr in Brussel, 23 juni 2023)

Auteur van dit artikel: René Romer van diversity marketingbureau TransCity en onder meer auteur van twee boeken over multiculturele marketing. René deelt zijn soms scherpe opinies geregeld via publieksmedia. Daarbij luistert hij graag naar onderbouwde reacties van mensen die het met hem oneens zijn. Want alleen met tegengeluiden kan je je eigen opinies verder aanscherpen, en benutten in de projecten voor je opdrachtgevers.

Related Works

Analyse verkiezingen 2023
December 11, 2023

Zeker een derde van de Nederlandse en Belgische consumenten heeft een biculturele achtergrond

Neem contact met ons op.