September 27, 2016

Hoe populair is de AK-partij?

September 27, 2016

70 procent van de stemmers koos dus voor de AK-partij, maar nog niet de helft (46 procent) van het aantal stemgerechtigden stemde. Daarnaast zijn er ruwweg 55.000 Turkse Nederlanders die niet geregistreerd staan als stemgerechtigd.

Met andere woorden: de overgrote meerderheid (bijna driekwart) van alle Turkse Nederlanders heeft níét gestemd voor Erdogan.

Je kunt alleen maar gissen naar de motieven en de politieke voorkeuren van de thuisblijvers, zegt directeur René Romer van TransCity, een in Rotterdam gevestigd multicultureel marketingbureau. Dat Erdogan in Nederland veel aanhang heeft, lijdt geen twijfel. Maar hoe groot de AKP-aanhang werkelijk is „weten we niet”, concludeert hij. „Sommigen hebben uit principe niet als Turkse Nederlander aan de verkiezingen in Turkije willen deelnemen”, zegt hij.

Lees hier het artikel ‘70 procent van de Turken in Nederland stemt op de AK-partij’ (Volkskrant, september 2016)

Related Works

Analyse verkiezingen 2023
December 11, 2023

Zeker een derde van de Nederlandse en Belgische consumenten heeft een biculturele achtergrond

Neem contact met ons op.