October 13, 2017

Moslimdiscriminatie signaleren en aanpakken

October 13, 2017

Nederlandse moslims voelen zich vaker gediscrimineerd dan moslims in de meeste andere Europese landen, bleek onlangs uit een door het Europees Agentschap voor Grondrechten gehouden onderzoek onder ruim 10.000 moslims in vijftien EU-lidstaten.

In het licht van deze resultaten, is de uitkomst van een door ons in februari jongstleden gehouden onderzoek relevant om breder te delen. De aanleiding vormde verschillende interviews met  professor Ruud Koopmans. De wetenschapper concludeerde uit eigen onderzoek dat tien tot twintig procent van de moslims binnen en buiten Europa bereid is geweld te accepteren om de islam te verdedigen; ook geweld tegen burgers.

De conclusies van Ruud Koopmans brachten ons tot de volgende vraag. Wat zou er gebeuren als je vergelijkbare vragen aan niet-moslims zou voorleggen? Concreet: in hoeverre zijn autochtone Nederlanders bereid, ter verdediging van de Nederlandse normen en waarden, geweld te accepteren tegen de (volgens velen oprukkende) islam?

Lees hier de bevindingen in een artikel op Joop van oktober 2017

Related Works

Analyse verkiezingen 2023
December 11, 2023

Zeker een derde van de Nederlandse en Belgische consumenten heeft een biculturele achtergrond

Neem contact met ons op.