December 11, 2023

Analyse verkiezingen 2023

December 11, 2023

In de eerste dagen na de verkiezingsuitslag hoorden we geregeld dat de PVV goed zou hebben gescoord onder biculturele Nederlanders. Daarna verschenen er in de media de nodige onderbouwingen waaruit het tegendeel zou moeten blijken. Hoewel er geen harde cijfers beschikbaar zijn, kunnen we wel indicaties geven.

Stel we leggen de focus op de grote steden, kijken naar de bevolkingsstatistieken van inwoners die het CBS omschrijft als migratieachtergrond, houden rekening met zowel het vroegere stemgedrag van biculturele Nederlanders als hun traditioneel lage opkomst, én noteren het aantal uitgebrachte stemmen per partij; dát extrapoleren we vervolgens naar zowel de landelijke statistieken als een inschatting van de derde generatie. Dan schat ik in dat de PVV onder biculturele Nederlanders hooguit 2 tot 3 zetels kan hebben gehaald… maar dat zijn er dan wel 2 tot 3 meer dan BIJ1. Waarmee biculturele Nederlanders overigens aanzienlijk minder vaak PVV stemden dan gemiddeld in Nederland gebeurde. Dat laatste komt vooral door de traditioneel lagere opkomst en het geringe aantal stemmen dat de PVV onder moslims zal hebben behaald

Gezien eerdere onderzoeken en ervaringen, kan je de groep biculturele PVV-kiezers waarschijnlijk in twee hoofdgroepen onderverdelen. Om te beginnen de eerste generaties biculturele Nederlanders die onder meer vrezen dat hún positie wordt bedreigd door nieuwkomers zoals vluchtelingen en Oost-Europeanen. En daarnaast enkele jongere kiezersgroepen, in Nederland geboren en getogen, die vanuit een anti-establishment motivatie (soms vrij laat) naar de PVV kunnen zijn geswitcht.

Lees hier onze volledige opinie op het opinieplatform Joop

Auteur van dit artikel: René Romer van diversity marketingbureau TransCity en onder meer auteur van twee boeken over multiculturele marketing. René deelt zijn soms scherpe opinies geregeld via publieksmedia. Daarbij luistert hij graag naar onderbouwde reacties van mensen die het met hem oneens zijn. Want alleen met tegengeluiden kan je je eigen opinies verder aanscherpen, en benutten in de projecten voor je opdrachtgevers.

Related Works

Zeker een derde van de Nederlandse en Belgische consumenten heeft een biculturele achtergrond

Neem contact met ons op.