September 28, 2022

TransCity over inclusieve communicatie op MIE '22

September 28, 2022

MIE, Nederlands grootste Marketing Insights Event, bestond dit jaar 20 jaar. Tijdens de jubilleum-editie op 20 en 21 september 2022 werden zo’n zeventig verschillende presentaties gegeven. TransCity presenteerde, samen met Motivaction en de gemeente Rotterdam, de praktijkcase “Van onbewuste uitsluiting naar inclusieve communicatie in super divers Rotterdam”

De bezoekers konden tijdens de verschillende rondes een waardering toekennen aan de presentaties. Het niveau tijdens deze jubileum-editie was zeer hoog. Alle beoordeelde lezingen samen leverden een gemiddelde beoordeling op van 7,86!

De presentatie van TransCity eindigde op een hoge derde plaats met een waardering van 9,11.  Die mooie waardering was natuurlijk vooral te danken aan de grote relevantie van het thema in combinatie met de geboekte resultaten.

Waarom is deze case zo relevant?

Terug naar 2019. In dat jaar werden er door TransCity communicatie-uitingen van de gemeente Rotterdam geanalyseerd op ’unconscious bias’ en ‘linguistic bias’. De focus lag daarbij op etnisch-culturele en religieuze inclusiviteit. Geanalyseerd zijn onder meer een paar honderd video’s, een volledige jaargang van sociale mediapagina’s en stadskranten, brochures, campagnes, websites, beleidsnota’s, mediaoptredens van gemeentelijke vertegenwoordigers, het intranet RIO en personeelsblad de Stadswerker. Een aantal uitingen is daarna door Motivaction voorgelegd aan een kwalitatief onderzoekspanel van Rotterdammers met een gevarieerde achtergrond.

Met de confronterende resultaten in de hand, werden vervolgens binnen de gemeentelijke organisatie presentaties en workshops gegeven. In 2021 heeft TransCity de analyse daarom herhaald (1-meting), waarbij is gebleken dat er in twee jaar tijd erg veel progressie is geboekt. Die conclusie werd ook getrokken uit het kwalitatieve onderzoekspanel dat vervolgens weer door Motivaction werd begeleid. Daarnaast is de communicatie in 2019 ook geanalyseerd op andere inclusiviteit, met een accent op genderidentiteiten, seksuele oriëntaties, leeftijden en beperkingen.

Wat het project ook bijzonder maakt, is de wijze waarop de gemeente Rotterdam het lef heeft getoond om zich kwetsbaar op te stellen. De resultaten van de analyse deden weliswaar pijn, maar men trad er wel mee naar buiten en droeg het bewustzijn over de onbewuste vooroordelen die we allemaal hebben, ook uit bij andere overheidsorganisaties.

Het initiatief van de gemeente Rotterdam heeft daarom navolging gekregen. Zo hebben onder meer de gemeenten Amsterdam, Utrecht en Arnhem ook hun communicatie op de mate van inclusiviteit laten analyseren terwijl dat inmiddels eveneens in Belgische steden als Gent en Mechelen is gebeurd.

Related Works

Analyse verkiezingen 2023
December 11, 2023

Zeker een derde van de Nederlandse en Belgische consumenten heeft een biculturele achtergrond

Neem contact met ons op.