April 19, 2022

Door de ogen van een ander

April 19, 2022

"Daar waar enkele grote overheidsorganisaties inmiddels forse stappen maken met het analyseren van hun communicatie op het inclusieve karakter ervan, zien we dat er op veel andere plekken nog weinig vordering wordt gemaakt.

Het meest treurige voorbeeld is misschien wel het ANWB-ledenmagazine Kampioen. Volgens de eigen website is de ANWB met 4,9 miljoen leden de grootste vereniging van Nederland. Juist van de ANWB zou je dus verwachten dat ze de grote variëteit aan ziens- en levenswijzen onder hun leden willen insluiten.

Maar ANWB-leden in steden waarin een ruime meerderheid een biculturele achtergrond van de eerste, tweede of derde generatie heeft, ontvangen nog steeds een relatiemagazine dat niet alleen vanuit een volledig witte belevingswereld wordt samengesteld, maar zelfs in fotografie overwegend witte mensen laat zien. De editie van april 2022 is daarvan opnieuw een bizarre illustratie. Het is alsof je een magazine voor ogen krijgt uit het Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid."

Lees hier het volledige artikel op opinieplatform Joop

Auteur van dit artikel: René Romer van diversity marketingbureau TransCity en onder meer auteur van twee boeken over multiculturele marketing. René deelt zijn soms scherpe opinies geregeld via publieksmedia. Daarbij luistert hij graag naar onderbouwde reacties van mensen die het met hem oneens zijn. Want alleen met tegengeluiden kan je je eigen opinies verder aanscherpen, en benutten in de projecten voor je opdrachtgevers.

Related Works

Ruim 30% van de in Nederland woonachtige bevolking heeft een biculturele achtergrond

Neem contact met ons op.