June 4, 2020

NPO: meer ruimte voor biculturele Nederlanders

June 4, 2020

In het programma M zagen we een bijzonder en nog zelden vertoond beeld: vier gesprekspartners met een Afro-Nederlandse achtergrond gelijktijdig aan één gesprekstafel. Toch kon een van de gesprekspartners het niet nalaten te benoemen dat de M-redactie vrijwel uitsluitend uit witte mensen bestaat.

En laat dat laatste nu symbool staan voor het Nederland van vandaag.

Witte bestuurders, witte mediamakers, witte redacties zijn bijna altijd en overal in charge. Zij beslissen over de keuzes die ook of vooral zwarte Nederlanders aangaan. Met als gevolg dat bovenal de zienswijzen van deze witte Nederlanders op onze multiculturele samenleving centraal staan, en zelden die van de miljoenen biculturele Nederlanders zélf.

Lees hier de opinie van René Romer over het gebrek aan diversiteit op sleutelposities bij de NPO (juni 2020)

--

René Romer  van TransCity deelt zijn soms scherpe opinies geregeld via publieksmedia. Daarbij luistert hij graag naar onderbouwde reacties van mensen die het met hem oneens zijn. Want alleen met tegengeluiden kan je je eigen opinies verder aanscherpen, en benutten in de projecten voor je opdrachtgevers.

Related Works

Analyse verkiezingen 2023
December 11, 2023

Zeker een derde van de Nederlandse en Belgische consumenten heeft een biculturele achtergrond

Neem contact met ons op.