February 12, 2019

Het creëren van valse tegenstellingen

February 12, 2019

"Wie andere mensen voortdurend in een hoek zet, geen enkele neiging heeft tot welke nuancering ook, en het alleenrecht op gelijk meent te kunnen claimen, is willens en wetens bezig onze samenleving steeds verder te polariseren. Dat mag. Net zoals heel veel anderen zich gelukkig met kracht mogen uitspreken tegen het telkens weer tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen door sommige opiniemakers."

In deze scherpe column staan enkele kritische noten over Fidan Ekiz en Afshin Ellian. De kritiek betreft niet zozeer het recht om een mening te verkondigen waar de auteur van de column het mee oneens is. De kritiek betreft hem vooral het verkondigen van onwaarheden en onjuiste suggesties, met als consequentie dat er vaak tegenstellingen worde gecreëerd die er helemaal niet hoeven te zijn.

Lees hier de column 'Hoe Fidan Ekiz en Afshin Ellian valse tegenstellingen creëren' (Joop, februari 2019)

--

René Romer  van TransCity deelt zijn soms scherpe opinies geregeld via publieksmedia. Daarbij luistert hij graag naar onderbouwde reacties van mensen die het met hem oneens zijn. Want alleen met tegengeluiden kan je je eigen opinies verder aanscherpen, en benutten in de projecten voor je opdrachtgevers.

Related Works

Analyse verkiezingen 2023
December 11, 2023

Zeker een derde van de Nederlandse en Belgische consumenten heeft een biculturele achtergrond

Neem contact met ons op.