March 10, 2019

Verandering in cultureel diepgewortelde tradities

March 10, 2019

Wil je gedragsverandering realiseren over zaken die bij sommige burgers cultureel diep geworteld zijn, dan kent elke communicatiedeskundige les nummer één: ga mensen niet publiekelijk beoordelen en veroordelen.  Zet mensen niet in een hoek – helemaal niet in een Nederlandse samenleving waarin velen zich al in een hoek gezet voelen – maar probeer ze beetje bij beetje mee te krijgen in jouw verhaal, in jouw visie.

En geef vooral (succesvolle) mensen met een Turkse, Marokkaanse of andere biculturele achtergrond de ruimte om unieke verhalen te vertellen, mooie culturele producties te maken, goede artikelen te schrijven en documentaires te maken over al dan niet cultuurgebonden thema’s. Kortom: laat de doelgroep zien dat biculturele Nederlanders het in ons land – op welk gebied ook – kunnen maken door mooie prestaties te leveren zónder publiekelijk op hun eigen ‘gemeenschap’ in te hakken.

Lees hier het het hele artikel 'Hoe breng je verandering in cultureel diepgewortelde tradities?' (Joop, maart 2019)

--

René Romer  van TransCity deelt zijn soms scherpe opinies geregeld via publieksmedia. Daarbij luistert hij graag naar onderbouwde reacties van mensen die het met hem oneens zijn. Want alleen met tegengeluiden kan je je eigen opinies verder aanscherpen, en benutten in de projecten voor je opdrachtgevers.

Related Works

Analyse verkiezingen 2023
December 11, 2023

Zeker een derde van de Nederlandse en Belgische consumenten heeft een biculturele achtergrond

Neem contact met ons op.