May 11, 2015

Hé CBS, leer ons iets over diversiteit!

May 11, 2015

Onze samenleving wordt steeds gevarieerder. Maar wie een vluchtige blik werpt op de ‘harde’ data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), merkt daar weinig van. De etnisch-culturele diversiteit groeit, maar is niet af te lezen uit de cijfers van het CBS.

In dit opinieartikel uit 2015, pleit René Romer van TransCity voor een meetmethode die meer recht doet aan de daadwerkelijke diversiteit van de samenleving. de in dit artikel genoemde cijfers zijn inmiddels (uiteraard) verouderd.

Lees hier het artikel 'Hé CBS, leer ons iets over diversiteit!' in NRC (mei 2015)

Related Works

Analyse verkiezingen 2023
December 11, 2023

Zeker een derde van de Nederlandse en Belgische consumenten heeft een biculturele achtergrond

Neem contact met ons op.