June 21, 2016

Etnisch profileren via sociale media

June 21, 2016

De afschaffing van de traditionele volkstelling maakt het in onze hedendaagse multiculturele samenleving lastig om betrouwbare cijfers te achterhalen over de werkelijke diversiteit van de bevolking. Het CBS maakt een indeling op basis van geboortelanden zoals vastgelegd in de Basisregistratie Personen. Maar omdat geboortelanden in het alsmaar multicultureler wordende Europa steeds minder zeggen over de etnisch-culturele en religieuze achtergronden van mensen, zet deze vorm van registratie ons geregeld op het verkeerde been.

Het privacy-argument om geen traditionele volkstelling uit te voeren, is mogelijk door de tijd achterhaald. Het gemak waarmee we onszelf op het web blootgeven, spreekt boekdelen. Sociale media als Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter en LinkedIn geven ons tegenwoordig meer 'gevoel' bij de diversiteit van de Nederlandse bevolking dan de 'harde' cijfers van het CBS.

Lees hier de opinie van René Romer over etnisch profileren via sociale media (Volkskrant, juni 2016)

De auteur eindigt met de conclusie dat het zelfreinigend vermogen, veelal afgedwongen door de gebruikers, evenzeer een kenmerk van onze sociale media is. In het licht van de ontwikkelingen in recente jaren, is de auteur daar wat genuanceerder over gaan denken. Inmiddels moet worden geconcludeerd dat het zelfreinigend vermogen van sociale media zeer te wensen overlaat. Dat laat onverlet dat in onze superdiverse samenleving, sociale media nog steeds van groot belang zijn om maximaal bereik en activatie te genereren onder biculturele bevolkingsgroepen.

--

René Romer  van TransCity deelt zijn soms scherpe opinies geregeld via publieksmedia. Daarbij luistert hij graag naar onderbouwde reacties van mensen die het met hem oneens zijn. Want alleen met tegengeluiden kan je je eigen opinies verder aanscherpen, en benutten in de projecten voor je opdrachtgevers.

Related Works

Analyse verkiezingen 2023
December 11, 2023

Zeker een derde van de Nederlandse en Belgische consumenten heeft een biculturele achtergrond

Neem contact met ons op.